Ontkracht de voorgeschreven werkelijkheidHet wordt tijd om onze vrienden, vriendinnen, familie en kennissen te informeren. Uit ervaring leren we dat veel mensen een absoluut verkeerd beeld hebben van covid. Christian Van Mechelen bijvoorbeeld komt bij zijn straatacties geregeld mensen tegen die denken dat wie corona heeft tot 30 % en meer kans maakt om te sterven. Bijna niemand schat die kans lager in dan 1 %, wat de realiteit is. De desinformatie hierover is zo groot dat het noodzakelijk is de mensen gewoon te informeren.


Omdat intussen al heel wat mensen beter zijn geïnformeerd, is de tijd rijp dat die mensen de juiste informatie verspreiden. Daarom hebben we een actuele lijst gemaakt van FAQ die we ook zullen bijwerken waar nodig. Het is de bedoeling dat iedereen de link met deze tekst of de informatie die erin is opgenomen, deelt met zoveel mogelijk mensen die een verkeerd beeld hebben. Op die manier gaan we proberen een tegengewicht te geven aan wat er in de pers verschijnt en wat de overheid aan de mensen allemaal wijsmaakt.


Ongetwijfeld zal u mensen tegenkomen die zeer terughoudend zijn. Maak hen toch nieuwsgierig aub. Wie weet gaan ze op een onbewaakt moment toch kijken.

Ook als u in een discussie verwikkeld bent, dan kan u naar deze webpagina teruggrijpe en ernaar verwijzen.


We hebben deze tekst gebaseerd op wetenschappelijke artikels, op de informatie van de WHO, o.a. het advies over mondmaskers, en van Sciensano. Zowat alle antwoorden zijn al in de blog op deze website aan bod gekomen. Wie dus wil weten wat onze bronnen zijn die kan zelf op zoek op deze website naar artikels over de specifieke onderwerpen.


Dus, beste lezers, aan het werk! Informeer zoveel mogelijk mensen. Het is in ons aller belang dat iedereen juist wordt geïnformeerd in de plaats van rond te moeten lopen in een irrationele angst.


"28 FEITEN OVER COVID | 2021", voor u, om te gebruiken, om de angstpsychose, gebrainwash en desinformatie te ontkrachten (PDF in bijlage). Om te informeren en de rede, redelijkheid en humaniteit te reïncarneren. Deze feiten als tools om de bewustvorming te voeden:


Dood door covid?

(cijfers op basis van de situatie van 1.1.2021 tot 1.10.2021)

1. Hoeveel kans maak ik om deze winter NIET te sterven aan covid?

Jonger dan 50: kans op overleven = meer dan 99,995 %.

Jonger dan 70: kans op overleven = meer dan 99,90 %.

Ouder dan 70: kans op overleven = meer dan 99,8 %, tenzij u in een woonzorgcentrum zit.


2. Wat als ik al covid heb gehad of besmet ben geweest?

Dan wordt uw kans om te overleven nog eens 90 % hoger.


3. Wat als ik toch covid krijg?

Als u niet ouder bent dan 70 en geen andere zware ziektes heeft, dan is uw kans op overleven toch nog hoger dan 99,7 %.

4. Wat zijn de “comorbiditeiten”?

Dat zijn ziektes die u een grotere kans op overlijden geven als u covid heeft. Het gaat vooral om hoge bloeddruk, diabetes, nierziekten, kanker, longziekten en hart- en vaatziekten. Zeer zwaar zijn is ook niet goed.


5. Is er nog een nieuwe golf te verwachten?

Niemand die het weet. Virussen evolueren, nieuwe ziektes ontstaan. Daarom zouden de ziekenhuizen daar beter op voorbereid worden.Over vaccins

6. Helpen vaccins?

Vaccins lijken vooral te helpen voor mensen die een grotere kans maken om in het hospitaal terecht te komen of te sterven. Oudere mensen en zieke mensen dus. Tegen besmettingen werken ze minder.


7. Als ik ben gevaccineerd, kan ik dan nog iemand besmetten.

Ja dat kan u. Als u bent gevaccineerd dan kan u nog altijd zelf besmet worden en iemand besmetten.


8. Ik heb