20/07 - 397 besmettingen - mondsmaskers doden!Op de Vlaamse feestdag, 11 juli 2020, werden we verplicht in winkels en openbare gebouwen mondmaskers te dragen. Viruswaanzin.be zegt al weken dat dit de zoveelste van-de-pot-gerukte en niet wetenschappelijk onderbouwde maatregel is. Mondmaskers verhogen het besmettingsrisico en bijgevolg de IFR.


Maandagavond was Van Ranst, eens te meer, te gast bij VRT JOURNAAL LAAT. Ondervraagd naar de mogelijke reden van de stijgende besmetting antwoord de sterviroloog dat de oorzaak moet gezocht worden bij terugkerende vakantiegangers. WTF! 20 juli? De reissector weet al jaren, bewijze haar prijzenpolitiek, dat de week van 20 juli een heuse topper bij vertrekkers is. Er is van massale terugkeerders dus nog helemaal geen sprake! De toekomst ziet er nu dus wel heel belabberd uit als zij deze nieuw toegevoegde episode in de science voor waarheid gaan houden.


De echte reden moet uiteraard worden gemaskeerd! Vergeef ons de woordspeling. De mondmaskerverplichting is de zoveelste immense blunder maar dat kan men (uiteraard) niet toegeven. Tien dagen nadat de bevolking slaafs de maskers is beginnen dragen noteren we het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds 20 mei 2020. Dat kan tellen als proefondervindelijk wetenschappelijk bewijs. Doordat de regering alle mondmaskers toeliet, zelfs zelfgemaakte, geen kwaliteitslabel hanteert voor maskers en geen campagne voert met gebruiksinstructies is ze zondermeer zelf verantwoordelijk voor deze exponentiële stijging.


Het feit dat de virologen de recente dramatische cijfers weigeren in verband te brengen met hun desastreuze aanbeveling van draagplicht, aan een bevolking die niet weet hoe met een masker om te gaan, is de bestendiging van hun virologische genocide. Nu opwerpen dat zij, net zoals eerder in de rusthuizen, dit niet konden zien aankomen of konden weten, is niet enkel een bewijs van een levensgevaarlijk despotisme van de Gees maar ook een gebrek aan beroepsernst in haar taak om de bevolking daadwerkelijk te beschermen. Maar wellicht moeten we dit kaderen in een eerdere uitspraak van Van Ranst dat het beschermen van de bevolking niet zijn taak is, maar wel die van de regering. "Onze taak is adviseren, dat de regering niet luistert is hun profileringsdrang", verklaarde hij onlangs. Maar is het niet de taak van een adviserend viroloog om overtuigend over te komen en op basis van wetenschappelijke data de politici met zacht dwang naar de juiste beslissing te voeren, eerder dan toe te geven aan de politieke en persoonlijke agenda's? Maar Van Ranst doet niet aan politiek, dat weet u wel...


Blast from the past

Met de komst van de zogenaamde COVID-19-pandemie hebben we een aantal medische praktijken gezien die weinig of geen wetenschappelijke ondersteuning hebben wat betreft het verminderen van de verspreiding van deze infectie. Een van deze maatregelen vandaag is het dragen van gezichtsmaskers, ofwel een chirurgisch masker, zelfgemaakte bandana of ffp2-ademhalingsmasker. Toen deze pandemie begon en we weinig wisten van het virus zelf of het epidemiologische gedrag ervan, werd aangenomen dat het zich in termen van verspreiding onder gemeenschappen zou gedragen, zoals andere respiratoire virussen. Na intensieve bestudering van dit virus en zijn gedrag heeft zich weinig gemeld om deze perceptie te veranderen.


Dit is een beetje een ongewoon virus omdat voor de overgrote meerderheid van de mensen die door het virus zijn geïnfecteerd, men geen ziekte (asymptomatisch) of heel weinig ziekte ervaart. Slechts een zeer klein aantal mensen loopt het risico op een mogelijk ernstig resultaat van de infectie - voornamelijk degenen met onderliggende ernstige medische aandoeningen in combinatie met gevorderde leeftijd en kwetsbaarheid, mensen met immuungecompromitteerde aandoeningen en verpleeghuispatiënten aan het einde van hun leven. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het behandelprotocol dat door het Centrum voor ziektebestrijding en -preventie aan de behandelende artsen is afgegeven, met name intubatie en gebruik van een beademingsapparaat, mogelijk heeft bijgedragen aan het hoge sterftecijfer bij deze geselecteerde personen.


Wetenschap

Wat de wetenschappelijke ondersteuning voor het gebruik van een gezichtsmasker betreft, concluderen we uit een zorgvuldig onderzoek van de literatuur, waarin 17 van de beste studies werden geanalyseerd, dat: “Geen van de studies een concluderende relatie tussen het gebruik van een masker / ademhalingsapparaat en bescherming tegen influenza-infectie. Hou er rekening mee dat er geen studies zijn uitgevoerd om aan te tonen dat een stoffen masker of het ffp2-masker enig effect heeft op de overdracht van het COVID-19-virus. Alle aanbevelingen moeten daarom worden gebaseerd op onderzoeken naar de overdracht van het influenzavirus. En, zoals je hebt gezien, is er geen sluitend bewijs van hun efficiëntie bij het beheersen van de overdracht van griepvirus.


Het is ook leerzaam om te weten dat de virologen zelf tot voor kort niet adviseerden om een ​​gezichtsmasker of bedekking van welke aard dan ook te dragen, tenzij bekend was dat een persoon besmet was, dat wil zeggen tot voor kort. Niet-geïnfecteerde mensen hoeven geen masker te dragen. Als iemand tbc heeft, laten we hem een ​​masker dragen, niet de hele gemeenschap van niet-geïnfecteerden. De aanbevelingen van de WHO zijn niet gebaseerd op onderzoeken naar dit virus en zijn nooit gebruikt om een ​​andere pandemie of epidemie in de geschiedenis in te dammen.


Nu we hebben vastgesteld dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het dragen van een gezichtsmasker ter preventie noodzakelijk is, zijn er dan gevaren voor het dragen van een gezichtsmasker, vooral voor lange periodes? Verschillende studies hebben inderdaad aanzienlijke problemen gevonden bij het dragen van een dergelijk masker. Dit kan variëren van hoofdpijn tot verhoogde luchtwegweerstand, ophoping van kooldioxide tot hypoxie, tot ernstige levensbedreigende complicaties.


Er is een verschil tussen het ffp2-masker en het chirurgische masker (stoffen of papieren masker) in termen van bijwerkingen. Het ffp2-masker, dat 95% van de deeltjes met een mediane diameter> 0,3 µm2 filtert, omdat het de ademhaling (ademhaling) in grotere mate schaadt dan een zacht masker, en wordt vaker geassocieerd met hoofdpijn. In een dergelijk onderzoek onderzochten onderzoekers 212 gezondheidswerkers (47 mannen en 165 vrouwen) naar de aanwezigheid van hoofdpijn met ffp2-maskergebruik, de duur van de hoofdpijn, het soort hoofdpijn en of de persoon reeds bestaande hoofdpijn had.


Wetenschappers ontdekten dat ongeveer een derde van de werknemers hoofdpijn kreeg bij gebruik van het masker, de meesten hadden reeds bestaande hoofdpijn die verergerde door het dragen van het masker en 60% had pijnstillers nodig voor verlichting. Wat betreft de oorzaak van de hoofdpijn, terwijl riemen en druk van het masker oorzakelijk kunnen zijn, wijst het grootste deel van het bewijs op hypoxie en / of hypercapnie als oorzaak. Dat wil zeggen een verlaging van de bloedoxygenatie (hypoxie) of een verhoging van de bloed-C02 (hypercapnie). Het is bekend dat het ffp2-masker, als het uren wordt gedragen, de bloedoxygenatie met maar liefst 20% kan verminderen, wat kan leiden tot bewustzijnsverlies, zoals gebeurde met de ongelukkige man die alleen rondreed in zijn auto met een N95-masker, waardoor hij flauwviel, zijn auto te crashte en verwondingen opliep. We zijn er zeker van dat er verschillende gevallen zijn van ouderen of iemand met een slechte longfunctie die flauwvallen en hun hoofd stoten. Dit kan tot de dood leiden.


Uit een recenter onderzoek onder 159 gezondheidswerkers in de leeftijd van 21 tot 35 jaar bleek dat 81% hoofdpijn kreeg door het dragen van een gezichtsmasker.